กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งปรเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเผยแพร่สินค้าทางวัฒนธรรม (E-market)
รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อช่อดอกไม้สด สำหรับการแสดงคอนเสิร์ต "ดนตรีบรรเลงขับเพลงประสาน" การอบรมเชิงปฏิติการทางดนตรีสากล(ค่ายดนตรี) และการขับร้องประสานเสียง(ค่ายขับร้อง)พร้อมเบิกจ่าย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำเกียรติบัตรและกรอบ จำนวน ๘๔ ชุด
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อดอกไม้จัดช่อ งานแถลงข่าว ชรินทร์อิน คอนเสิร์ตหมายเลข ๑๘ "แผ่นดินแห่งความรัก " จำนวน ๑ รายการ
ขออนุมิแก้ไขใบสั่งจ้าง เลขที่ ๒๐๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำเกียรติบัตรและกรอบ
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งขาติครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๗๙ วรรคสอง พร้อมเบิกจ่าย
เบิกเงินค่าจัดซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๓ คัน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ ๑๐ สุดยอดอาหารอร่อย ร้าน ๑๐๐ ปี ที่ต้องไปรับประทาน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาพิมพ์ภาพไวนิล ประชาสัมพันธ์งานการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อผ้าไหมมัดหมี่สำหรับตัดชุดเครื่องแต่งกายของวงครูดนตรีไทยอาวุโสและวงบ้านปลายเนินในกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและให้จ้างเหมาบันทึกภาพและเสียง การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๕ คัน(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถบรรทุก ๖ ล้อขนาดใหญ่ พร้อมลิฟท์ขึ้นลง(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อขนเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ การอบรมเชิงปฎิบัติการทางดนตรีสากล(ค่ายดนตรี) และการขับร้องประสานเสียง(ค่ายขับร้อง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาสในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพิ่อเป็นพาหนะในการดำเนินงานเดินทางในกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ
รายงานผลการพิจาณาและสั่งจ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสารของกลุ่มการคลังจำนวน ๒๕๐ กล่อง
จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)