กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างงานแถลงข่าวการจัดค่า Game Awareness Camp(GAC)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๑ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมศิลปะการป้องกันตัวด้วยมวยไทยตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์"ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒"ในหนังสือพิมพ์รายวัน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถบรรทุก ๖ ล้อขนาดใหญ่พร้อมลิฟท์ท้าย(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อขนเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ ในการเข้าร่วมแสดงคอนเสิร์ตในงาน"เทศการลความรักและการให้"ครั้งที่ ๑๑ ณ บอง มาร์เซ่ มาร์เก็ต พาร์ค
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและซื้อหนังสือ จำนวน ๑๑๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างถ่ายเอกสารแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมสส่งเสริมวัฒนธรรม
จ้างออกแบบปรับปรุงนิทรรศการหออัครศิลปิน (ครั้งที่ ๒)
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "สร้างการรับรู้ความเข้าใจในเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเล่นเกม"
รายงานผลการพิจาณรณาและสั่งซื้อวัสดุทำป้ายฉากเวที ในงานแถลงข่าว ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ตหมายเลข ๑๙" ๗๐ ปี ที่โลกไม่ลืม" จำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม "ร้องรำ ทำเพลงบนพื้นทีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เทิดพระเกียรติสถานบันพระมหากษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน อาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างซ่อมเครื่องไอแพด ยี่ห้อ Apple รุ่น lpad Air ๒

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)