กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาซ่อมแซมห้องเก็บของชั้นดาดฟ้า อาคารสำนักงานพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาตู้บริการ กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ทำข่าวประชาสัมพันธ์พิธีเปิดโครงการสืบศาสตร์สานศิลป์ศิลปินแห่งชาติ(ศิลปินแห่งชาติสัญจร)ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ ของอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์งบประมาณปี ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อชุดปั้มน้ำเพิ่มแรงดัน(BOOTER PUMP) พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ ชุด (๑ ระบบ)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำตรายาง จำนวน ๕๒ อัน
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมหอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮฉ-๗๓๐๒ ๕กล-๙๑๐๒ ฮฉ-๗๒๘ ฮว-๙๓๙๑ ฮธ-๖๑๐๗ จำนวน ๕ คัน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำรางวัลยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างพิมพ์หนังสือในโครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล
รายงานผลการพิจารณาและขอซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการ จำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน ๑ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
ลงนามในสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ๑ ระบบ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔๙ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมสีผนังบางส่วนของหอประชุมใหญ่
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินงานของหออัครศิลปิน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุ สำหรับเปลี่ยนซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องประชุมบุญเจิม-ใบตองจำนวน ๒๑ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือลายลักษณ์วรรณศิลป์ ๕ จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างเหมาจัดสถานที่งานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิธียกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ขออนุมัติแก้ไขสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง เด็กด้อยโอกาส

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)