กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ระบบสุขาภิบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาคารหออัครศิลปิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม ตามรอยวรรณกรรมเจ้าจันท์ผมหอม จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้ รับ-ส่ง ศิลปินนานาชาติและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม และวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร ณ หอประชุมเล็กและรอบบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการ International Art Exchange Show ThaiLand-USA 2020 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้าง สำหรับจ้างจัดพิมพ์สูจิบัตรแห่งชาติและนานาชาติ "International Art Exchange Show Thailand-USA 2020"
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างสำหนับจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่เนื่องในพิธีเปิดงานและนิทรรศการศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร ๒๕๖๓ (International Art Exchange Show Thailand -USA 2020)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
จ้างบำรุงรักษาระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและซื้อหนังสือ จำนวน ๑๑๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๐ รายการ
จัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้น ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๓
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อ DRUM สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย
ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ การสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนโดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ และขออนุมัติคืนหลักประกันการเสนอราคา
รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น (CHILLER) ของระบบปรับอากาศหลักหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระยะเวลาดำเนินงานนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
รายผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)