กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำต้นฉลับพร้อมพิมพ์หนังสือประเพณีสงกรานต์
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุ จำนวน ๒๓ รายการ
ผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖๓ รายการ สำหรับใช้ในโครงการสืบศาสตร์สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร)
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์ งานมหกรรมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ภาคเหนือ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม จำนวน ๔๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือ "ขอโทษครับ ของคุณค่ะ"
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ
แก้ไขสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารช่างเทคนิค ชั้น ๓ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ลงนามสัญญาจ้างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผ้าไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๓)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื่อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๔
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างออกแบบและจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)เทศกาลศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีทั่วไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์และบันได้ลื่อนรับเสด็จฯหอประชุมใหญ่ ศวธ. และลิฟต์อาคารสำนักงานพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๔

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)