กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ร่วมกับ ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิศิษฏศิลปิน “8 ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลง”
กส.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์ (สวลี ผกาพันธุ์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-ขับร้อง) พุทธศักราช ๒๕๓๒
ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
สวธ.ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) พุทธศักราช ๒๕๓๕
สวธ.ร่วมกับ ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิศิษฏศิลปิน “8 ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลง”
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ แม่ส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) พุทธศักราช ๒๕๓๕
เชิญชมคอนเสิร์ต ๘ ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำ เทวดาเพลง
เชิญชมนิทรรศการศิลปะTHAI ARITSTS CONTEMPORARY ARTISTS AWARD ๒๐๑๘
ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๑
ขอเชิญชมนิทรรศการ Art Exhibition Outside in อารีย์ สุทธิพันธ์
พิธีเปิดงานนิทรรศการ International Art Exchange Show Thailand-USA 2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสันต์ สารากรบริรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ
สวธ.ขอเชิญผู้ที่ชื่นชอบฟังเพลงทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ ร่วมสนุกกับกิจกรรม เสนอชื่อ “บทเพลงสะท้อนความเป็นไทย”
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายราฆพ โพธิเวส ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์โขน) พุทธศักราช ๒๕๔๗
สิ้นครูผู้มีฝีมือยอดเยี่ยมในการแสดงโขน ราฆพ โพธิเวส ศิลปินแห่งชาติ
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ
สวธ.จัดอบรม ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๔ ปั้นกวีรุ่นใหม่พัฒนางานวรรณศิลป์ของไทย
คำซอ คำแนะนำแด่ผู้สูงอายุ โดยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย (บทประพันธ์เป็นภาษาล้านนา)
ประมวลภาพพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ
สวธ.เชิญสัมผัสงานศิลป์ระดับโลก โดยศิลปินแห่งชาติและนานาชาติ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 ถัดไป>>

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕