กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เที่ยวเมืองแพร่ ซาบซึ้งผืนผ้า "แม่ประนอม ทาแปง"
สวธ.จัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติปั้นศิลปินรุ่นใหม่ พัฒนางานศิลป์ถิ่นมรดกโลก
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ เรืองอุไร กุศลาสัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ นายสำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ
กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงศพ นายชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) ศิลปินแห่งชาติ
ขอเชิญเที่ยวงานและเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านศิลปินแห่งชาติ แม่ประนอม ทาแปง จ.แพร่
เชิญร่วมงานสืบสานตำนาน นาฏศิลป์สัมพันธ์ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายสันต์ สารากรบริรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๗
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ สันต์ สารากรบริรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๗
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้านหมอลำแม่ครูราตรีศรีวิไล ณ จังหวัดขอนแก่น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ นายพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายสำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๔๘
ประชุมระดมความเห็น เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของศิลปินแห่งชาติ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8]

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕