กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เชิญชวนองค์กรหรือหน่วยงาน ส่งชื่อบุคคล พร้อมประวัติและผลงานของศิลปิน เข้ารับการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓
กส.ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ อ.สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล - ขับร้อง) พุทธศักราช ๒๕๓๓
กส.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะและการประกวดผลงานด้านศิลปะ INSON IN SPACE ณ อุทยานธรรม หอศิลป์ อินสนธิ์ วงค์สาม จังหวัดลำพูน
กส.ขอแจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของ อ.สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล – ขับร้อง) พุทธศักราช ๒๕๓๓
๒๔ กุมภาพันธ์ "วันศิลปินแห่งชาติ"
กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตเพื่อครู... ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ อ.สุรางค์ ดุริยพันธุ์ ครูแม่แบบคีตศิลป์ไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๖๐
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดย กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ขออนุญาต ขอแจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของครูน้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๓๘
ขอเชิญชมคอนเสิร์ต เพื่อครู ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดย กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์อุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๕๒
กส.ขอแจ้งข่าวการถึงแก่กรรม ของนายอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๕๒
พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ อ.กมล ทัศนาญชลี ณ หอศิลป์บ้านศิลปินแห่งชาติ
พิธีเปิดงานศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร" และนิทรรศการ “International Art Exchange Show Thailand–USA 2020”
ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ลายลักษณ์วรรณศิลป์ ๖"
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดบ้าน อ.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) พุทธศักราช ๒๕๔๐
สวธ.จัดโครงการครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ ๑๑ พร้อมเปิดงานนิทรรศการผลงานศิลปะ "The Journey of Snow Eagle"
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๖
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ๖๒ จังหวัดชลบุรี

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕