กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญพบกับนิทรรศการมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ Thailand Cultural Expo ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันที่ 31 ก.ค. 2561

เชิญพบกันมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ Thailand Culture Expo
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
อัคราภิรักษ์ศิลปิน

ในวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
 
ในงานพบกับ
       - นิทรรศการผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติฯ
       - ถนนสายวัฒนธรรม
       - ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
       - ศาสตร์ศิลป์ถิ่น กทม.
       - อาหารอร่อย ร้านร้อยปี
       - การแสดงของสมาคมศิลปินพื้นบ้าน
       - แฟชั่นโชว์การแต่งกายด้วยผ้าไทย
       - ร่วมชื่นชมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ โขน ลิเก หมอลำ โนราห์ ละครชาตรี 
       - อื่น ๆ อีกมากมาย


ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕