กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
“ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข 18 แผ่นดินแห่งความรัก”
เปิดศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นบ้านล้านนา บ้านศิลปินแห่งชาติ แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ จ.เชียงใหม่
สวธ.จัดกิจกรรม นาฏยรื่นรมย์ สานศิลป์ รักษ์โขนไทย ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ
การติดตามประเมินผลโครงการเพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม
สวธ. จับมือ วธจ. ลำพูน เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ บ้านนายอินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ
สวธ.ประกาศสรรหาศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
สิ้นศิลปินแห่งชาติ พินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเหรียญตราฯ คนสำคัญของไทย
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม และศิลปินแห่งชาติ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอเชิญชม มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
มูลนิธินาฎศิลป์สัมพันธ์ขอเชิญชม "พิพิธทัศนา ๖๒ ปี นาฎศิลป์สัมพันธ์"
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านนายอินสนธ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
กส.แจ้งข่าวการถึงแก่กรรม นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) พุทธศักราช ๒๕๔๔
วธ.จัดงานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอเชิญเที่ยวงานและเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านนายอินสนธิ์ วงค์สาม
สวธ. จับมือ ๘ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านมารยาทไทย และด้านการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย
ประกาศ สงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๒
กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕