กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชมนิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก ผลงานจักรพันธ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ

วันที่ 31 ก.ค. 2561

เชิญชม นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก ผลงาน จักรพันธ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ

เริ่มวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
เลขที่ ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร ๐๒-๓๙๒-๔๔๕, ๐๘๗-๓๓๒-๔๕๖๗
Line ID: chakrabhand-ex

http://www.chakrabhand.org/main/index.asp

     
 
 

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕