กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๕”
โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๑๐”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ นายดอกดิน กัญญามาลย์ ศิลปินแห่งชาติ
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมติมตามการดำเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม แจ้งเปลี่ยนผู้เบิกค่ารักษาพยาบาลและผู้รับการจองตั๋วเครื่องบินแอร์ เอเชีย (เที่ยวบินภายในประเทศ)
บรรยากาศงานเลี้ยงเกษียณผู้บริหารและข้าราชการ "ไปแล้วหนอออเจ้า"
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีความยินดีขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ครบ ๘ ปี
พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณสวลี ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ
เปิดงาน เปิดตัวหนังสือ "เรื่องสั้นอัศศิริ" ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
กส.แจ้งข่าวการเสียชีวิตเรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พุทธศักราช ๒๕๓๕
ภาพกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้าน ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ “วิถีงานศิลป์ ถิ่นบ้านดำ ถวัลย์ ดัชนี”
ขอเชิญเที่ยวงานและเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านนายถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ
วธ.จัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กส. แจ้งข่าวการเสียชีวิตของครูแท้ ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์) พุทธศักราช ๒๕๔๒
สวธ.จัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ นำอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล
วธ.จัดงานเชิดชูเกียรติ ๑๗ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ๑๗ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
วธ.จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ อลังการ ครบเครื่องเรื่องวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ “อัคราภิรักษศิลปิน” ระหว่าง ๓ - ๕ สิงหาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อัคราภิรักษศิลปิน”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 ถัดไป>>

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕