กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) โดย กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ Mono 29 และภาคีเอกชน ประกาศรางวัลหนังสั้น ภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย "ไทยดี มีมารยาท"
งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอนุรักษ์และสืบสานเพลงไทยสากลอมตะ (ไทยลูกกรุง)
ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒
สวธ.เปิดโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ หรือศิลปินแห่งชาติสัญจร ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
กส.ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วธ.เปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศล ม.ร.ว.ถนัศศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) พุทธศักราช ๒๕๕๑
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร จังหวัดสงขลา
กส.แจ้งการบำเพ็ญกุศล นิจ หิญชีระนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบผังเมือง) พุทธศักราช ๒๕๕๗
วธ.เปิดนิทรรศการ เชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ ๒๕๖๑
ขอเชิญชมนิทรรศการ เชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
กส.เปิดบ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านภาคกลางของประเทศ
กส.เปิดบ้านแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ จ.เชียงราย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ขอเชิญ ร่วมงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์
พิธีเปิดงานศิลปินแห่งชาติสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
สวธ.จัดแถลงข่าวการแสดงคอนเสิร์ต ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข 18 ตอน “แผ่นดินแห่งความรัก”
สวธ.ผนึกพลังภาคีเอกชน พร้อมสื่อบันเทิงดิจิตอลรายใหญ่ จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย “ไทยดี มีมารยาท” นำ นาย ณ ภัทร นักแสดงยอดนิยมชวนคนรุ่นใหม่ รักษาวัฒนธรรมความเป็นไทย
สวธ.ขอเชิญร่วมแถลงข่าวงานโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย "ไทยดี มีมารยาท"
สวธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่นที่ ๕ แก่ผู้ที่สนใจในการสร้างสรรค์วรรณกรรม วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕