กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติทำอะไรที่ไหน
ศิลปินแห่งชาติทำอะไรที่ไหน
รากเหง้าเพื่อหนังตะลุง
อาจารย์เฉลิมชัย วางอนาคตวัดร่องขุ่นหลังความตาย ห้ามถือเงินเกิน 200 ล.-ไร้เงินทอน
สุชาติ สวัสดิ์ศรี บทเรียน ๔ ปี รัฐประหาร กับความนิ่งเฉยของวงการนักเขียน
ครบ ๗ รอบ "สุเทพ วงศ์กำแหง" เสาหลักแห่งวงการเพลงลูกกรุง
ลุย Los Angeles วาดความฝันงานศิลป์ กับ สุดยอดศิลปินสองซีกโลก
เรื่องเล่าใต้ดินจาก "สถานีสนามไชย" ผลงานการออกแบบ ของ รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี
คอลัมน์ : ศิลปวัฒนธรรมจากนอกสู่ใน อารีย์ สุทธิพันธุ์ และอื่น ๆ นานา
โหมโรง เดอะมิวสิคัล รีสเตจ นำโดยศิลปินแห่งชาติ สุประวัติ ปัทมสูต
ศิลปะคือประสบการณ์ ตำนานครูศิลปิน อารีย์ สุทธิพันธ์
คอลัมน์ : แวะชมแวะใช้ ประสบการณ์เป็นศิลปะ
คอลัมน์ : ครูไทยโชว์ผลงานศิลปะในแอลเอ
"ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข 17 "รักนั้นคือฉันใด"
ศิลปินแห่งชาติ "รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา " เผยแรงบันดาลใจ วัดไชยวัฒนาราม คือจุดเริ่มต้นนวนิยาย เรือนมยุรา
"ต้อย เศรษฐา" นำทัพน้อง ๆ แถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล
พ่อผู้เป็นนิรันดร์...คืนสู่สวรรค์ (โดย นายยืนยง โอภากุล ศิลปินแห่งชาติ)
ชมจิตรกรรมฝาผนังวัดธาราทิพย์ โครงการในพระดำริ "พระองค์หริภา" (โดย อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฝ่ายจิตรกรรม
ศิลปะน้อมรำลึกในหลวง ร.๙ ๗๐ ปีครองราชย์ ๒๓ วิธีทรงงาน (โดย ศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ)
ศิลปินแห่งชาติ "ปรีชา เถาทอง" จัดแสดงผลงาน รำลึกถึงพระอัจฉริยภาพ
หนังสือ "ทศชาติ-ราชธรรม" โดย ๑๐ ศิลปินจิตรกรรมไทย (โดย ศาสตร เมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ)

หน้า : [1]

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕