กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
“ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข 18 แผ่นดินแห่งความรัก”

วันที่ 14 มิ.ย. 2562

"ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข 18 แผ่นดินแห่งความรัก”
 
มีการจัดแสดง 2 รอบการแสดง
วันเสาร์ที่ 3 และ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
บัตรราคา 3,000/2,500/2,000/1,500/1,000 และ 500 บาท
รายได้ส่วนหนึ่งสมทบกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
เริ่มจำหน่ายบัตร 25 มิถุนายน 2562 ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร.02 262 3456

. ***พิเศษ!!!ส่วนลด10% ทุกราคาทุกที่นั่งเฉพาะวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
ที่หน้างานแถลงข่าว พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจาก ชรินทร์ นันทนาคร
เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕