กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
คำขอรับใบแทนใบอนุญาต [ภาษาอังกฤษ]
คำขอรับใบแทนใบอนุญาต [ภาษาไทย]
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต [ภาษาไทย]
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต [ภาษาอังกฤษ]
ประกาศนายทะเบียนกลาง (กำหนดเวลาการปิดภาคการศึกษา) [ภาษาอังกฤษ]
ประกาศนายทะเบียนกลาง (กำหนดเวลาการปิดภาคการศึกษา) [ภาษาไทย]
ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (รว 5) [ภาษาอังกฤษ]
ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (รว 5) [ภาษาไทย]
ใบแจ้งเพิ่มจำนวนเครื่องมือในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ (รว 4) [ภาษาไทย]
ใบแจ้งเพิ่มจำนวนเครื่องมือในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ (รว 4) [ภาษาอังกฤษ]
ใบแจ้งการเปลี่ยนกรรมการร้านวีดิทัศน์ (รว 3) [ภาษาอังกฤษ]
ใบแจ้งการเปลี่ยนกรรมการร้านวีดิทัศน์ (รว 3) [ภาษาไทย]
ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (รว 2) [ภาษาอังกฤษ]
ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (รว 2) [ภาษาไทย]
ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (รว 5) [ภาษาอังกฤษ]
ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (รว 5) [ภาษาไทย]
ใบแจ้งเพิ่มจำนวนเครื่องมือในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ (รว 4) [ภาษาไทย]
ใบแจ้งเพิ่มจำนวนเครื่องมือในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ (รว 4) [ภาษาอังกฤษ]
ใบแจ้งการเปลี่ยนกรรมการร้านวีดิทัศน์ (รว 3) [ภาษาอังกฤษ]
ใบแจ้งการเปลี่ยนกรรมการร้านวีดิทัศน์ (รว 3) [ภาษาไทย]

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 02-2470013 เบอร์ต่อ 4305, 5303, 5304 โทรสาร 02-246-4325