กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (ปภ 5) [ภาษาอังกฤษ]
ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (ปภ 5) [ภาษาไทย]
ใบแจ้งเพิ่มขนาดพื้นที่ใช้สอยสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (ปภ 4) [ภาษาอังกฤษ]
ใบแจ้งเพิ่มขนาดพื้นที่ใช้สอยสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (ปภ 4) [ภาษาไทย]
ใบแจ้งการเปลี่ยนกรรมการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (ปภ 3) [ภาษาอังกฤษ]
ใบแจ้งการเปลี่ยนกรรมการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (ปภ 3) [ภาษาไทย]
ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าฯ ภาพยนตร์ (ปภ 2) [ภาษาอังกฤษ]
ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าฯ ภาพยนตร์ (ปภ 2) [ภาษาไทย]
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (ปภ 1/1) [ภาษาอังกฤษ]
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (ปภ 1/1) [ภาษาไทย]
คำขออนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (ปภ 1) [ภาษาอังกฤษ]
คำขออนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (ปภ 1) [ภาษาไทย]
ประกาศนายทะเบียนกลาง (กิจการให้เช่าฯ) [ภาษาอังกฤษ]
ประกาศนายทะเบียนกลาง (กิจการให้เช่าฯ) [ภาษาไทย]
ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสถานประกอบกิจการซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (รภ 5) [ภาษาไทย]
ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสถานประกอบกิจการซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (รภ 5) [ภาษาอังกฤษ]
ใบแจ้งการเปลี่ยนกรรมการฯ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (รภ 3) [ภาษาอังกฤษ]
ใบแจ้งการเปลี่ยนกรรมการฯ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (รภ 3) [ภาษาไทย]
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (รภ 2) [ภาษาอังกฤษ]
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (รภ 2) [ภาษาไทย]

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 ถัดไป>>

ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 02-2470013 เบอร์ต่อ 4305, 5303, 5304 โทรสาร 02-246-4325