กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (รว 2) [ภาษาอังกฤษ]
ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (รว 2) [ภาษาไทย]
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (รว 1/1) [ภาษาอังกฤษ]
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (รว 1/1) [ภาษาไทย]
คำขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (รว 1) [ภาษาอังกฤษ]
คำขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (รว 1) [ภาษาไทย]
ประกาศนายทะเบียนกลาง (ร้านวีดิทัศน์) [ภาษาอังกฤษ]
ประกาศนายทะเบียนกลาง (ร้านวีดิทัศน์) [ภาษาไทย]
ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (ปว 5) [ภาษาอังกฤษ]
ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (ปว 5)[ภาษาไทย]
ใบแจ้งเพิ่มขนาดพื้นที่ใช้สอยสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (ปว 4) [ภาษาอังกฤษ]
ใบแจ้งเพิ่มขนาดพื้นที่ใช้สอยสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (ปว 4) [ภาษาไทย]
ใบแจ้งการเปลี่ยนกรรมการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (ปว 3) [ภาษาอังกฤษ]
ใบแจ้งการเปลี่ยนกรรมการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (ปว 3) [ภาษาไทย]
ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าฯ วีดิทัศน์ (ปว 2) [ภาษาอังกฤษ]
ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าฯ วีดิทัศน์ (ปว 2) [ภาษาไทย]
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (ปว 1/1)[ภาษาไทย]
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (ปว 1/1) [ภาษาอังกฤษ]
คำขออนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (ปว 1) [ภาษาอังกฤษ]
คำขออนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (ปว 1) [ภาษาไทย]

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 ถัดไป>>

ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 02-2470013 เบอร์ต่อ 4305, 5303, 5304 โทรสาร 02-246-4325