กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์

หมวดย่อย
   ทะเบียนและการอนุญาตประกอบกิจการ
   กลุ่มตรวจพิจารณาภาพยนตร์
   กลุ่มตรวจพิจารณาวีดิทัศน์
   Infographic ของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์


ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 02-2470013 เบอร์ต่อ 4305, 5303, 5304 โทรสาร 02-246-4325