กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (รภ 1/1) [ภาษาอังกฤษ]
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (รภ 1/1) [ภาษาไทย]
คำขออนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (รภ 1) [ภาษาอังกฤษ]
คำขออนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (รภ 1) [ภาษาไทย]
ประกาศนายทะเบียนกลาง (โรงภาพยนตร์) [ภาษาอังกฤษ]
ประกาศนายทะเบียนกลาง (โรงภาพยนตร์) [ภาษาไทย]

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4]

ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 02-2470013 เบอร์ต่อ 4305, 5303, 5304 โทรสาร 02-246-4325