สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ปีงบประมาณ 2559
   ปีงบประมาณ 2558
   ปีงบประมาณ 2557
   ปีงบประมาณ 2556
   ปีงบประมาณ 2555
   ปีงบประมาณ 2554
   ปีงบประมาณ 2553
   ปีงบประมาณ 2552
   ปีงบประมาณ 2551
   ปีงบประมาณ 2560
   ปีงบประมาณ 2562
   ปีงบประมาณ 2561
ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓