สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
   ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
   ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
   ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
   ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
   ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
   ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
   ปีงบประมาณ ๒๕๕๑
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓