สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
pic รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 งวดที่ 012 ประจำปี 2019
pic สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2562
pic ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
pic รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 งวดที่ 011 ประจำปี 2019
pic หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน
pic สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
pic สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2562
pic สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2562
pic สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562
pic หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๒
pic     ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์