สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
pic แบบรายงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๓
pic รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
pic รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๐๑ ประจำปี ๒๐๒๑
pic ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2563
pic สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
pic ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2563
pic ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2563
pic รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๑๒ ประจำปี ๒๐๒๐
pic สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
pic สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)
pic     ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์