สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
pic รายงานประจำปีงบประมาณ 2561
pic รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 งวดที่ 007 ประจำปี 2019
pic สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
pic แนวปฏิบัติและมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
pic ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
pic ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
pic รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 งวดที่ 006 ประจำปี 2019
pic โครงสร้างหน่วยงาน
pic รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 2
pic รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 1
pic     ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์