กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ขยายเวลากำหนดการเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตในกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
กำหนดการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับเขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผลการสอบคัดเลือกเยาวชนให้เป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
การเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศนักดนตรีดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2556
ขยายเวลากำหนดการเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตในกรุงเทพมหานครตมพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
กำหนดการ การประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบและคัดเลือกเป็นสมาชิกนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถุมภ์ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รับสมัครสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยประจำปี ๒๕๕๖
สมาคมสภาเครือข่ายศิลปะประเทศไทย
รับสมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21]
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)