กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
เลื่อนการประชุมเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คำสั่งนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร ที่ ๙/๒๕๕๖ เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
คำสั่งนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร ที่ ๘ / ๒๕๕๖ ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการช่างศิลป์ และนายช่างเทคนิค
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประเภททุนทั่วไป
ขยายเวลารับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม:ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียและการรับรู้ทางศิลปะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ประกาศขึ้นทะเบียนมรกดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๕ จำนวน ๑๕๐ รายการ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรม"มรดกไทย....สู่มรดกโลก" ผ่านสื่อโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒
รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการและตำแหน่งทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หุ่นกระบอกไทย"
โครงการที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม:ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียะและการรับรู้ทางศิลปะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
แต่งตั้งวิทยากรการฝึกอบรมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม:ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียะและการรับรู้ทางศิลปะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
ผลการคัดเลือกเยาวชนให้เป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ความก้าวหน้าการจัดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับเขตในกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)