กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประกาศ
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประปี ๒๕๕๗

วันที่ 9 มิ.ย. 2557
 
หัวข้อ
Download
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวันธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ (สวธ.อปท.๕๗(๑))
แบบประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ (สวธ.อปท๕๗(๒))
แบบรายงานผลการคัดเลื่อกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมประจำปี ๒๕๕๗(สวธ.อปท๕๗(๓))
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)