สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๐๑๑ ประจำปี ๒๐๒๑
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๐๑๐ ประจำปี ๒๐๒๑
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ งวดที่ ๐๐๙ ประจำปี ๒๐๒๑
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๐๐๘ ประจำปี ๒๐๒๑
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ งวดที่ ๐๐๗ ประจำปี ๒๐๒๑
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๐๐๖ ประจำปี ๒๐๒๑
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ งวดที่ ๐๐๕ ประจำปี ๒๐๒๑
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๐๐๔ ประจำปี ๒๐๒๑
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๐๓ ประจำปี ๒๐๒๑
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๐๒ ประจำปี ๒๐๒๑
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๐๑ ประจำปี ๒๐๒๑
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๑๒ ประจำปี ๒๐๒๐
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๑๑ ประจำปี ๒๐๒๐
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๑๐ ประจำปี ๒๐๒๐
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๐๙ ประจำปี ๒๐๒๐
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๐๘ ประจำปี ๒๐๒๐
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๐๗ ประจำปี ๒๐๒๐
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 งวดที่ 006 ประจำปี 2020
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 งวดที่ 005 ประจำปี 2020
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 งวดที่ 004 ประจำปี 2020

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓