สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุุลาคม 2562 งวดที่ 001 ประจำปี 2020
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 งวดที่ 012 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 งวดที่ 011 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 งวดที่ 010 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 งวดที่ 009 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 งวดที่ 008 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 งวดที่ 007 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 งวดที่ 006 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 งวดที่ 005 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 งวดที่ 004 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 งวดที่ 003 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 งวดที่ 002 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 งวดที่ 001 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๑
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
รายงานงบทดลองประจำเดือน งวดที่ 11 ปี 2018
รายงานงบทดลองประจำเดือน งวดที่ 10 ปี 2018
รายงานงบทดลองประจำเดือน งวดที่ 9 ปี 2018
รายงานงบทดลองประจำเดือน งวดที่ 8 ปี 2018
รายงานงบทดลองประจำเดือน งวดที่ 7 ปี 2018

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓