สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๐๑ ประจำปี ๒๐๒๑
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๑๒ ประจำปี ๒๐๒๐
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๑๑ ประจำปี ๒๐๒๐
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๑๐ ประจำปี ๒๐๒๐
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๐๙ ประจำปี ๒๐๒๐
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๐๘ ประจำปี ๒๐๒๐
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ งวดที่ ๐๐๗ ประจำปี ๒๐๒๐
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 งวดที่ 006 ประจำปี 2020
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 งวดที่ 005 ประจำปี 2020
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 งวดที่ 004 ประจำปี 2020
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม2562 งวดที่ 003 ประจำปี 2020
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2562 งวดที่ 002 ประจำปี 2020
รายงานงบทดลองงวด 1-12 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุุลาคม 2562 งวดที่ 001 ประจำปี 2020
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 งวดที่ 012 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 งวดที่ 011 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 งวดที่ 010 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 งวดที่ 009 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 งวดที่ 008 ประจำปี 2019
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 งวดที่ 007 ประจำปี 2019

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓