กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการ GAME AWARENESS CAMP” เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการอยู่ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ (เกม) อย่างสร้างสรรค์

วันที่ 13 มี.ค. 2563

     กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ GAME AWARENESS CAMP (GAC) จัดกิจกรรมนำร่องเปิดรับสมัครเยาวชนในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่อยู่ในชมรม E-SPORT หรือ ชมรมที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพในอุตสาหกรรมเกม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานการแถลงข่าว โอกาสนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวอัฉราพร พงษ์ฉวี และนายชัยพล สุขเอี่ยม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายจาฤก กัลป์จาฤก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา และนายไชยชนก ชิดชอบ รองผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการสื่อสาร บริษัทบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด ร่วมงานแถลงข่าว ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
     วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ต ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาของสื่อความบันเทิงที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่สนใจได้ทันที และสื่อบันเทิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในปัจจุบันก็คือ "เกม” เนื่องจากเกมมีวิธีการเล่นที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ อย่างละเอียด ในเนื้อหาของเกมนั้นๆ รวมไปถึงการเชื่อมโยงทางค่านิยม และวัฒนธรรม ที่สอดแทรกผ่านการเล่นเกม ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเกมนั้นได้เติบโตอย่างมาก ทำให้ดิจิทัลคอนเทนท์อย่างเกมสามารถสร้างรายได้ และเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล แต่อย่างไรก็ตามนอกจากเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตแล้ว รัฐบาลยังจำเป็นต้องคำนึงถึงมิติทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาของสื่อ (เกม) อันมีผลต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่
 
     นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า กระทรวงวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นการเชื่อมโยงมิติทางวัฒนธรรมเข้ากับเกมนั้นจำเป็นต้องอาศัยเวลาและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเป้าหมายหลักของกระทรวงวัฒนธรรมคือการสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้สังคมเข้าใจเกี่ยวกับเกม ให้อยู่ร่วมกับเกมได้อย่างสร้างสรรค์ พยายามเปลี่ยนจากผู้เล่นให้เป็นผู้สร้างที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ และจริยธรรมซึ่งสามารถนำความรู้ทางวัฒนธรรมเชิงเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในอาชีพที่สนใจ ทั้งในและนอกวงการอุตสาหกรรมเกม ซึ่งเป็นประโยชน์กับสังคมในภาพรวม ถือว่าเป็นการสอดแทรกการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้เข้ากับสื่อสมัยใหม่ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นการให้ประชาชนไทยสามารถปรับตัวในยุคที่มีความหลากหลายทางพลวัตรของสังคม จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ดำเนินโครงการ GAME AWARENESS CAMP ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการอยู่ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ (เกม) อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังส่งเสริมการประกอบกิจการและอาชีพแวดล้อม รวมถึงการแนะนำการใช้เกม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพทั่วไป เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในด้านศิลปวัฒนธรรม มารยาทการเข้าสังคม การปฏิบัติตัวในที่สาธารณะ และจิตอาสาควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมที่ดีในการอยู่ร่วมกับเกมอย่างไรให้เกิดประโยชน์ ต่อการดำรงชีวิต พร้อมทั้งเป็นการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากนั้น เป็นการเสวนาผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ นายไชยชนก ชิดชอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอต จำกัด นายฐานสิทธิ์ คุณปลื้ม ประธานสโมสร MS Chonburi อีสปอร์ต นายอโณไทย เอี่ยมสำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นายจักรพล ป้อมปราณี วิศวกรระดับ ๖ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ฝึกสอนอีสปอตทีมชาติไทยเกม ROV ทีมชาติไทย ในศึก SEAGAME ๒๐๑๙ และนายโรจน์ พุทธคุณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สปอร์ต เมเนจเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทีมสโมสร เอ็ม เอศ ชลบุรี อีสปอร์ต
 
     ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการนำร่องโครงการ Game Awareness Camp ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ ชื่องาน Career for Game Industry (CGI) ณ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ และครั้งที่ ๒ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชลบุรี โดยเปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี ในระดับมัธยมและอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในชมรมในสถาบันการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพในอุตสาหกรรมเกมนำไปสู่การประกอบอาชีพจริงหลังจากจบการศึกษา ได้ โดยผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารการรับสมัครได้ที่ www.culture.go.th และ www.facebook.com/DCP.culture หรือ Line @ วัฒนธรรม
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)