กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เชิญร่วมงานเปิดหอศิลป์บ้านศิลปินแห่งชาติกมล ทัศนาญชลี เรียนรู้ภูมิปัญญาเปิดโลกทัศน์งานจิตรกรรมและสื่อผสมสองซีกโลก
สวธ.ขอเชิญชวนเยาวชนจาก ๔ ภูมิภาคเข้าร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวธ.ประกาศคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓
สวธ.จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน ปี ๒๕๖๓ เทอม ๒
สวธ.เชิญน้องๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ สนุกสนานสร้างสรรค์ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ตลาดนัดวัฒนธรรม-หออัครศิลปิน
สวธ.ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแบบอย่างผู้ที่ตระหนักและรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย
สวธ.ชวนน้อง ๆ หนูๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในงานตลาดนัดวัฒนธรรม “บุญคูณลาน บุญคุณข้าว เยาวชนร่วมสืบสาน ตำนานแห่งวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
สวธ.เข้าร่วมประชุมหารือและสังเกตการณ์การจัดประกวด “The 47th Japan Marching Band Association National Championship” และการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน นวดไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ สร้างการมีส่วนร่วมและความภาคภูมิของประชาชนเพื่อรักษา สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาไทย
สวธ.จัดโครงการครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ ๑๑ พร้อมเปิดงานนิทรรศการผลงานศิลปะ "The Journey of Snow Eagle"
ยูเนสโก ประกาศรับรอง “นวดไทย” ขึ้นทะเบียน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศไทย ( WAMSB World Championship 2020 ) เปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเวทีระดับโลกและส่งเสริมการท่องเที่ยว
สวธ.เชิญเที่ยวงานตลาดนัดวัฒนธรรม อิ่มอร่อย ช้อป ชิล ร่วมสืบสานประเพณีไทย “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม”
วธ.บูรณาการหน่วยงานภาครัฐรณรงค์ทุกภาคส่วนร่วมสืบสานประเพณีในแนวคิด“ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม”
สวธ.ร่วมกับธรรมศาสตร์ ยูเนสโก และโซลวาซู จัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติเพื่อฉลองมรดกร่วมรามายณะ
สวธ.เปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
สวธ.เปิดรับสมัครกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ ปี 2563 "กิจกรรมวัยเก๋า 60+"
สวธ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๓
สวธ.ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะนานาชาติ “พหลพักตรารามายณะ”
สวธ.จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย รวมใจรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัครศิลปิน

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)