กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เปิดตัว ๗ ชุมชนสืบไทย นำร่องยกระดับการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้ท้องถิ่น

วันที่ 20 ก.พ. 2563

     (๑๘ ก.พ. ๖๓ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ) นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวเปิด โครงการสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน โดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อนยกระดับและพัฒนาสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจทัองถิ่น โดยเปิดตัวชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก ๗ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดจำปา กรุงเทพมหานคร ชุมชนตำบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม จังหวัดตราด ชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ นาแวง เจียด จังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลิตเป็นรายการท่องเที่ยว "ชุมชนสืบไทย" จะออกอากาศ ทางอัมรินทร์ TV ช่อง 34 จำนวน ๙ ตอน ออกอากาศตอนแรก วันที่ ๑๔ มีนาคม ศกนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)