กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เชิญชมนิทรรศการ “สถาปัตยกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี” ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ โดย อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ

วันที่ 9 ส.ค. 2562

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงนิทรรศการ ๑๐ สุดยอดผลงาน การสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมของศิลปินแห่งชาติ อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร สถาปนิกหญิงผู้ที่ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการสร้างสรรค์งานด้านสถาปัตยกรรมไทยที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้แก่ประเทศชาติและส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้นำผลงานดังกล่าวมาจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ "สถาปัตยกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี” โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง ๑๒๕ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
 
     วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "สถาปัตยกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี” กล่าวว่า การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานสถาปัตยกรรมไทยระดับแนวหน้าส่วนหนึ่งที่อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ได้สร้างสรรค์ขึ้น อาทิ พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา อาคารประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๙ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย, เขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมธโร กรุงแคน เบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ล้วนเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยที่มีความสำคัญและทรงคุณค่า อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ ให้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน สถาปนิกรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจในงานสถาปัตยกรรมไทย ได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นแบบอย่างในการทำงาน และมีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษามรดกทางวัฒนธรรม ต่อไป
 
     จากนั้น นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า สุดยอดผลงานที่นำมาจัดแสดงทั้ง ๑๐ ชิ้นในครั้งนี้ล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกับการถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ ผ่านการน้อมนำแนวคิดปรัชญาพระบรมราชวินิจฉัย มาต่อยอดสู่การสรรค์สร้างงาน โดยมุ่งหวังว่าผลงานอันทรงคุณค่าเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ที่เข้าชมเกิดความประทับใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปสถาปัตยกรรมไทย เพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของชาติสืบไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงาน ประสบการณ์ ปรัชญาในการทำงานของศิลปินแห่งชาติ ให้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยจะจัดแสดง โอกาสนี้ สวธ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ "สถาปัตยกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี” ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๑๒๕ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)