กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4 ก.ค. 2562

     กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ชื่นชมพระอัจฉริยภาพ "วิศิษฏศิลปิน” ในการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดจัดการแสดงในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
     วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การแถลงข่าวการจัดแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หม่อมราชวงศ์ จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ผู้แทนครูดนตรีไทยอาวุโส ร่วมแถลงข่าว
 
     นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีความภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัด "การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และ "วิศิษฏศิลปิน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้นับเป็นครั้งที่ ๑๑ แล้ว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นศิลปินผู้มีอัจฉริยภาพหลายสาขา เป็นที่ประจักษ์ชัดในวงการศิลปะ โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ปีนี้ วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้กำหนดจัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ทั้งชายและหญิง และรวมถึงลูกศิษย์และลูกหลานครูอาวุโส ร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงอันไพเราะกันอย่างสุดฝีมือ และในการแสดงชุดสุดท้าย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขับร้องและทรงระนาดเอก เพลงอาถรรพ์ (เถา) ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน
 
     ด้านผู้แทนครูดนตรีไทยอาวุโส ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ได้กล่าวถึงรายละเอียดการแสดงว่า การแสดงดนตรีไทยฯ ในปีนี้ ว่า ได้รับเกียรติจากครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ทั้งชาย-หญิง รวม ๓๘ คน รวมถึงลูกศิษย์และลูกหลานครูอาวุโส ร่วมขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยอย่างสุดฝีมือ ประกอบด้วยการแสดง ๖ ชุด ได้แก่ –รำถวายพระพร โดย ครูนาฏศิลป์อาวุโส -การบรรเลงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย (เครื่องใหญ่พิเศษ) บทอาศิรวาท เพลงพม่าเห่ -การบรรเลงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็ง เพลงโหมโรงเทิด ส.ธ. โดยครูอาวุโสชาย -การบรรเลงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย (เครื่องคู่) เพลงสมิงทอง เพลงจำปานารี บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อด้วย การบรรเลงดนตรีวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย เพลงไทยดำเนินดอย บทพระราชนิพนธ์ฯ โดยครูดนตรีอาวุโสหญิงและชาย และ -การบรรเลงดนตรี วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมวงแซมเบอร์มิวสิก (Chamber Music) เพลงส้มตำ บทพระราชนิพนธ์ฯ แสดงโดยวงลูกศิษย์ครูอาวุโสดนตรีไทย และปิดท้ายด้วยการแสดงชุดพิเศษโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ ทรงขับร้องและทรงระนาดเอก เพลงอาถรรพ์ (เถา) ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน
 
     ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเฝ้าถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติด้านดนตรีไทย ในการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโส ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำรองที่นั่งได้ที่ ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๑๙ , ๔๑๒๑
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)