กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สิ้นศิลปินแห่งชาติ พินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเหรียญตราฯ คนสำคัญของไทย

วันที่ 31 พ.ค. 2562

     นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า วงการศิลปะของ ประเทศ โดยเฉพาะด้านทัศนศิลป์ ต้องสูญเสียศิลปินชั้นครู ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบประยุกต์ศิลป์ คือ นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบประยุกต์ศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๓๖ ที่จากไปด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๔.๑๐ น. สิริอายุรวม ๙๓ ปี โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลา ๑๗ วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร และกำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ในพระบรมราชานุเคราะห์) และมีกำหนดสวดจนถึงวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒ (เว้นวันที่ ๓ มิ.ย.) เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ศาลา ๑๗ วัดหัวลำโพง ซึ่งญาติจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา ๑๐๐ วัน โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป
 
     อธิบดี สวธ. เผยต่อว่า ในส่วนของการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 
     สำหรับประวัติของนายพินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๓๖ เกิดเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๔๖๙ ท่านเป็นนักออกแบบประยุกต์ศิลป์อาวุโสคนสำคัญ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะและการออกแบบ ท่านได้อุทิศตนให้กับงานศิลปะและการออกแบบอย่างได้ผลดี นอกจากมีความสามารถในการสร้างสรรค์แล้ว ท่านยังทำหน้าที่ในการอนุรักษ์และสืบต่อศิลปะแบบประเพณีอย่างต่อเนื่อง ออกแบบเหรียญตรา เครื่องหมาย ซึ่งใช้ในพระราชพิธีและในงานของราชการที่สำคัญเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเขียนภาพและคัดเลือกจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเพื่อการตกแต่งและงานอนุรักษ์
 
     นอกจากนี้ อาจารย์พินิจ สุวรรณะบุณย์ ยังได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานศิลปะในการอนุรักษ์และสืบต่อศิลปะแบบประเพณีอย่างต่อเนื่อง และออกแบบงานประยุกต์ศิลป์มาเป็นเวลาอันยาวนานกว่า ๕๐ ปี ซึ่งท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ดำรงตนด้วยคุณธรรม ยังประโยชน์แก่สังคม เป็นศิลปินที่อยู่ในคุณงามความดี เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามสืบสาน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบประยุกต์ศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๓๖
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)