กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ประกาศผลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พูด – อ่าน - เขียน พุทธศักราช ๒๕๖๒ รอบคัดเลือก

วันที่ 29 พ.ค. 2562
 
     นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สวธ.โดย กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา ได้จัดทำโครงการภาษาไทยแห่งชาติขึ้นเพื่อสร้างค่านิยมและส่งเสริม ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่าง การอนุรักษ์กับความเปลี่ยนแปลง เพื่อสืบทอดภาษาไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทย เห็นคุณค่าและความงดงามของภาษาไทยและร่วมกันสืบสานเอกลักษณ์ทางภาษา ของชาติไทย
 
     ในการนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๒ รอบคัดเลือก จำนวน ๖๐ คน เพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชนภาษาไทย (ด้านการพูด การอ่าน การเขียน) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)