กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 29 พ.ย. 2561

         จากที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ประกาศรับสมัครเยาวชนไทย อายุไม่เกิน ๒๕ ปี เข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกนักดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย ในการนี้ สวธ. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกนักดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย จำนวน ๑๘๒ คน
 
          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอให้ผู้มีรายชื่อ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เข้าทดสอบ เพื่อทำการคัดเลือก โดยแยกประเภทเครื่องดนตรี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)