กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.รับสมัครคัดเลือกสมาชิกวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (Thai Youth Winds : TYW) ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 12 พ.ย. 2561
 

 

          นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสหพันธ์โยธวาทิตและวินเทอร์การ์ดประจำประเทศไทย เห็นความสำคัญในการส่งเสริมดนตรีสากลประเภทวงดุริยางค์เครื่องลมสำหรับเยาวชน จึงได้จัดตั้งวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยขึ้น เพื่อให้เยาวชนที่สนใจดนตรีสากล ประเภทวงดุริยางค์เครื่องลมได้รับการสนับสนุน และพัฒนาความสามารถทางดนตรีสากล ประเภทวงดุริยางค์เครื่องลมอย่างถูกหลักวิธี ใช้กิจกรรมดนตรีเป็นสื่อในการพัฒนาตนเองให้มีระเบียบวินัย สร้างสรรค์ความคิด ความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและศีลธรรมอันดีของเยาวชนไทย
 
          โดยเยาวชนที่สนใจต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) สามารถอ่านโน้ตเพลง และเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งที่ระบุ ดังต่อไปนี้ ฟลุต, คลาริเน็ต, แซกโซโฟน, โอโบ, บาสซูน, เฟรนช์ฮอร์น, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน, ยูโฟเนียม, ทูบา,เครื่องเคาะจังหวะ และ คัลเลอร์การ์ด โอกาสนี้ สวธ. ขอเชิญชวนเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
 
          โดยขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ชั้น ๓ อาคารช่างเทคนิค ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๓๐๖ – ๔๓๐๘ หรือทาง www.ThaiBand.org หรือ Facebook : ThaiYouthWinds ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)