กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยกย่องเยาวชน-เชิดชูโรงเรียนต้นแบบ อนุรักษ์ดนตรีไทย สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

วันที่ 7 ก.ย. 2561

          วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย พิธีมอบโล่ประกวดเยาวชนดนตรีไทยในสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประเภทขลุ่ย พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัด/กลุ่มเขต กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสถานศึกษา พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน
 
          ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย ๑ ชนิด เป็นนโยบายสำคัญที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อนุรักษ์ดนตรีไทยไม่ให้สูญหาย และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเด็กและเยาวชน กิจกรรมครั้งนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อขวัญ กำลังใจของคนดนตรีไทย ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นรางวัลที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและความภาคภูมิใจ
 
          ดิฉันขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกท่าน และขอชื่นชมในผลงานการอนุรักษ์ความเป็นไทย ผ่านศิลปะการแสดงดนตรี จนเป็นที่ประจักษ์ ขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและทุกภาคส่วน ที่จัดงานครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยสืบต่อไป ดร.ฉวีรัตน์ กล่าว
 
          ทั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ดังนี้ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จำนวน ๔ รางวัล โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จำนวน ๙ โล่ โล่ประกวดเยาวชนดนตรีไทยในสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประเภทขลุ่ย จำนวน ๑๖ โล่ โล่รางวัลและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัด/กลุ่มเขต กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ทั้งสิ้น ๓๓๖ คน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)