กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.ร่วมกับ จ.พิจิตรเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน “ต้นตะเคียน วัดหงษ์ จังหวัดพิจิตร”

วันที่ 28 ส.ค. 2561

          เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับจังหวัดพิจิตร จัดพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน "ต้นตะเคียน วัดหงษ์ จังหวัดพิจิตร” โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมผู้บริหารส่วนจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายวัฒนธรรมเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ วัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ธ ผู้เปรียบดัง "ร่มโพธิ์ร่มไทร” ของประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาต้นไม้ที่ทรงคุณค่าเหล่านี้
 
          การดำเนินงานนี้ เป็นไปตามตามนโยบายรัฐบาล โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างการมีส่วนร่วม ของชุมชน ประชาชน เกิดกระบวนการพัฒนาและสามารถบริหารจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้นในชุมชน เป็นการเพิ่มช่องทางและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวต้นไม้ทรงคุณค่า นำมา สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป รมว.วธ.กล่าว
 
          ต้นตะเคียนนางไม้ พิจิตร เป็นต้นตะเคียนใหญ่ยักษ์ ยืนต้นอยู่ทางทิศเหนือของวัดห่างจากฝั่งตะวันออกของลำน้ำน่านประมาณ ๕๐๐ เมตร ว่ากันว่ามีอายุราว ๔๐๐ ปี มีเส้นรอบวง ๑๑.๕๐ เมตร สูง ๕๐ เมตร ลำต้นสูงตรงแผ่กิ่งก้านสง่างาม แต่เดิมเรียก "ต้นแม่โหงแม่นาง” เพราะเชื่อกันว่ามีนางไม้สถิตอยู่ จากประวัติวัด เล่าว่า เมื่อสมัยสงครามไทยสู้รบกับพม่าในอดีตขณะที่บ้านเมืองรำส่ำระสาย มีหัวหน้าหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อ "จางวางเหม็ง” ได้อพยพครอบครัวและบริวารชาวบ้านเชือกจากพระนครศรีอยุธยา มาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านวัดหงส์ใกล้ๆ กับต้นตะเคียนใหญ่ ทางฝั่งตะวันออกของลำน้ำน่าน ต้นตะเคียนใหญ่นั้นก็คือ ต้นแม่โหงแม่นาง ต้นนี้ ปัจจุบัน ต้นตะเคียนต้นนี้ เป็นศูนย์รวมความเคารพนับถือของชุมชน วัดหงษ์และชุมชนจึงร่วมกันจัดการบวงสรวงในช่วงเดือน ๖ ของทุกปี
 
         ภายในพิธีเปิดงาน มีการแสดงลิเกเด็ก รำถวายนางไม้ต้นตะเคียน และได้เรียนรู้ประวัติ ต้นตะเคียนนางไม้ ในนิทรรศการ รุกข มรดกของแผ่นดิน ยังได้ชมการสาธิตการดูแลรักษาต้นไม้ตามหลักรุกขกร จากกรมป่าไม้ พร้อมชมและชมการสาธิตอาหารพื้นบ้าน ของที่ระลึก เลือกซื้อสินค้าทางวัฒนธรรมและสินค้าพื้นบ้าน ภายในงานนี้ด้วย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)