กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธานและทรงดนตรี ในการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ 16 ส.ค. 2561

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระเนตร "การแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์” พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย จากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ และทรงฉาย พระฉายาลักษณ์ร่วมกับครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ วงบ้านปลายเนิน และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กราบบังคมทูลรายงานว่า เนื่องในโอกาส มหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในฐานะทรงเป็น "เอกอัครราชูปถัมภก มรดกวัฒนธรรมไทย” และ "วิศิษฏศิลปิน” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านดนตรีไทย ทั้งได้ทรงเกื้อหนุนอุปถัมภ์ดนตรีไทย และนักดนตรีไทยมาโดยตลอด เป็นที่ซาบซึ้งและประจักษ์ชัดในพระมหากรุณาธิคุณเป็นยิ่งนัก
 
          ในปีนี้ การแสดงในภาคแรก ได้รับเกียรติจากครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ทั้งชาย-หญิง รวม ๓๘ ท่าน รวมถึงลูกศิษย์และลูกหลานครูอาวุโส อีกจำนวน ๑๕ คน ร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงไทยอันไพเราะกันอย่างสุดฝีมือ ประกอบด้วย ๖ รายการแสดง คือ -รำถวายพระพร -การบรรเลงดนตรีไทย วงดนตรีไทยพิเศษ เพลงทองย่อนและเพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า -การบรรเลง วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย เพลงโหมโรงมหาราช -การบรรเลงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้นวม เพลงสุดสงวน (เถา) โดยครูนาฏศิลป์อาวุโสหญิงและชาย ต่อด้วย การบรรเลงดนตรี วงปี่พาทย์ไม้นวม เพลงไกรลาศสำเริง โดยวงลูกศิษย์ครูอาวุโส และ -การบรรเลงดนตรีไทย วงเครื่องสายผสม เพลงรำวงมาตราฐาน โดยครูอาวุโสหญิงและชาย
 
          และปิดท้ายด้วยการแสดงชุดพิเศษโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงระนาดเอกและทรงขับร้อง เพลงนางครวญ (เถา) ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน ทำให้ผสกนิกรได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีไทยและยังความปลื้มปีติให้แก่ครูอาวุโสทั้งหญิงและชาย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)