กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดโครงการ “ศิลป์แห่งแผ่นดิน สืบสานวิถีถิ่น นำอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล”

วันที่ 6 ก.ค. 2561
 

 
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการ "ศิลป์แห่งแผ่นดิน สืบสานวิถีถิ่น นำอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยเรียนเชิญศิลปินแห่งชาติช่างภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติ จาก ๕ ประเทศ ได้แก่ ประเทศอียิปต์ จีน มาเลเซีย ลาว และสิงคโปร์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม อันเป็นการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการถ่ายภาพทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างศิลปินถ่ายภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และผู้ที่สนใจด้านการถ่ายภาพ ในหัวข้อและมุมมอง "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : ภาคกลาง” อันเป็นการเผยแพร่ ค่านิยมความเป็นไทย และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้ง ๖ สาขา ตลอดจนแหล่งอารยธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ชุมชนต้นแบบและ ชุมชนวิถีวัฒนธรรมไทยของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ราชบุรี เพชรบุรี อุทัยธานี อ่างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานวัฒนธรรมของชาติ อย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายชั้นเยี่ยมที่แสดงเอกลักษณ์ วิถีถิ่น ค่านิยมความ เป็นไทยและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ทั้ง ๖ สาขา ตลอดจนแหล่งอารยธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย และจัดพิมพ์หนังสือ "ศิลป์แห่งแผ่นดิน สืบสานวิถีถิ่น วัฒนธรรมไทย” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานภาพถ่าย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ภาคกลาง รวมถึงเพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)