กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ 10 มิ.ย. 2561
 
         นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบีดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า จากที่สวธ.ได้จัดให้มีการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ ๑ ชนิด ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ทำการคัดเลือกและพิจารณาผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
 
 
          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะมีการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ในวันที่ ๙ กันยายน ศกนี้ และจะมีหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรเอกชน โทร ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๐๙
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)