กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฎิบัติงานรองฮธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (นายประดิษฐ์ โปซิว)ห้องปฎิติงานผุ้อำนวยการกลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะและห้องประกลุ่มพัสดุฯ

วันที่ 12 มิ.ย. 2561
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)