กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือ "อาหารไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม"
จ้างผลิตชุดสื่อนิทรรศการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ชุด ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ และน้ำใจ
จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๓ รายการ
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทยสร้างวินัยจราจร
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน ๒๑๔ รายการ
จ้างเหมาบริการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ(ครั้งที่ ๗)
จ้างพิมพ์หนังสือโครงการต้นไม้ที่ทรงคุณค่า
จ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ และรถตู้ปรับอากาศ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากลและการขับร้องประสารเสียงของวงดุริยางค์เยาวชน ในพระอุปถุัมภ์ฯและคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๓-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ"ศิลปะ...ผูกพัน...ยืนยาว"รำลึก...ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ
สอบราคาจ้างผลิตชุดสื่อนิทรรศการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยชุด ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษและน้ำใจไมตรี
จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมกล่องบรรจุให้แกประธษนและกรรมกาสภาวัฒนธรรมในระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัด และสภาวัฒนธรรมอำเภอ ครั้งที่่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างพิมพ์หนังสือบันทึกน้ำใจไมตรีที่สนามหลวง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๙๔ รายการ
จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งไทย โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยวิธีพิเศษ
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ บริเวณพื้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ประกวดราคาจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมกล่องบรรจุให้แก่ประธานและกรรมการสภาวัฒนธรรมในระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัด และสภาวัฒนธรรมอำเภอ ครั้งที่ ๒
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมกล่องบรรจุให้แก่ประธานและกรรมการสภาวัฒนธรรมในระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัด และสภาวัฒนธรรมอำเภอด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)