กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ร่วมกับ ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิศิษฏศิลปิน “๘ ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลง”

วันที่ 19 เม.ย. 2561

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง) ศิลปินแห่งชาติ แถลงข่าวการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิศิษฏศิลปิน "๘ ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลง” ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) นายชุติเดช ทองอยู่ (ครูเทียม) พร้อมด้วยศิลปินอีกหลายท่าน
 
          วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานแถลงข่าวกล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นหน่วยงาน ที่มีภารกิจในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติสู่สาธารณชนมาโดยตลอด ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมสืบสานและอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ที่ศิลปินแห่งชาติ ได้สร้างสรรค์ไว้ ให้คงอยู่สืบไป จึงได้มอบหมายให้กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ดำเนินโครงการจัดแสดงทางวัฒนธรรม ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผลงาน และภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ ให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเพื่อสร้างความสุนทรียะ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นองค์วิศิษฏศิลปิน พระองค์ท่านได้มีคุณูปการต่อศิลปินลูกทุ่ง อย่างมากมาย และเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานของครูชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (นักแต่งเพลงลูกทุ่ง) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งท่านได้สร้างสรรค์ผลงานประดับวงการเพลงลูกทุ่ง ไว้มากมาย ได้แก่ผลงานเพลงจากการประพันธ์คำร้องของครูชลธี ธารทอง ที่ยังคงความเป็นอมตะ และ ตราตรึงใจผู้ฟังจวบจนปัจจุบัน เช่น เทพธิดาผ้าซิ่น, ไอ้หนุ่มตังเก, ล่องเรือหารัก, สำรวยลืมคำ, พบรักที่ปากน้ำโพ, จดหมายจากแนวหน้า ฯลฯ และท่านยังได้ประพันธ์บทเพลงขึ้นใหม่ เพื่อการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ๑ บทเพลง
 
ชื่อเพลงวิศิษฏศิลปิน
 
          บรรยากาศการแถลงข่าวเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ต จาก ๔ ศิลปินดังที่ร่วมขับกล่อมบทเพลง ได้แก่ รุ่ง สุริยา เพลงมรดกไทย ศิรินทรา นิยากร เพลงลูกทุ่งไม่มีวันตาย ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) เพลงเทวดาเพลง ปิดท้ายที่ ดำรง วงศ์ทอง กับเพลงผู้หญิงคนสุดท้าย
 
          โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เชิญชวนแฟนเพลง ผู้ที่เคารพรัก และชื่นชอบ ผลงานของครูชลธี ธารทอง ร่วมชมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิศิษฏศิลปิน "๘ ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลง” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิลปินนักร้อง ผู้ร่วมถ่ายทองผลงานของครูชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ อาทิ ก๊อท จักรพันธ์ แมงปอ ชลธิชา หนูมิเตอร์ เปาวลี พรพิมล ไชยา มิตรชัย จอมขวัญ กัลยา เสรี รุ่งสว่าง สิรินทรา นิยากร แอ๊ด คาราบาว และชาย เมืองสิงห์ เป็นต้น ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชมฟรี ผู้ที่สนใจสำรองบัตรที่ ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ศกนี้ เป็นต้นไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)