กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เชิญชวนทุกภาคส่วนสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เน้นจัดกิจกรรมตามแนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ชวนประชาชนแต่งกายแบบไทย-ท้องถิ่น เล่นน้ำอย่างประหยัด ปลอดภัยทั่วทิศ พร้อมสนุกกับกิจกรรมประกวดภาพถ่ายชิงโล่นายกรัฐมนตรีพร้อมเงินรางวัล

วันที่ 12 เม.ย. 2561

          กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เน้นจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” พร้อมเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นร่วมกิจกรรมในแบบวิถีไทยและสงกรานต์กระชับสัมพันธ์เพื่อนบ้านอาเซียน ประกวดภาพถ่ายแต่งกายชุดไทยชิงโล่นายกฯ พร้อมเงินรางวัล อนุรักษ์คุณค่าของวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
 
          (วันที่ ๑๒ เมษายน ๖๑ ลานฮอลล์ ออฟ เฟรม ศูนย์การค้าสยามพารากอน) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในพิธีเปิดงาน "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย”ว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคน ประสบแต่ความสุข สำเร็จ สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยตลอดไป ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวเองให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศของเรา และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน และถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทย ขอให้คนไทยมีความสุขความเจริญตลอดไป
 
          นายวีระ กล่าวต่อว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมศิลปากรร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอนจัดงาน "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวได้ร่วมงานประเพณีที่ดีงาม มีความปลอดภัย และร่วมกันสืบสานประเพณีปีใหม่ไทยและ สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตตนเอง และครอบครัว อีกทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมในการสืบทอดประเพณี เสริมสร้างรายได้ และสร้างความสุขให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน จึงขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
 
          ด้านปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ เปิดเผยว่า งานสงกรานต์ที่จัดร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน ในปีนี้ เน้นการจัดงานประเพณีดั้งเดิม เพื่อสืบสานคุณค่าประเพณี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่งเสริมค่านิยมและความเป็นไทย ให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
 
          กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณ อันทรงคุณค่า จำนวน ๙ องค์ อาทิเช่น พระพุทธสิหิงค์จำลอง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร เป็นต้น มาให้ประชาชนได้สักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องประเพณีสงกรานต์แบบไทยและการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ประเพณีสงกรานต์แบบไทย และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณค่าสาระประเพณีสงกรานต์ของไทย ให้แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง ปลัดวธ. กล่าว
 
          นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ประกอบด้วย
          ๑. งานประเพณีสงกรานต์ "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้าสยามสนุก ณ สยามสแควร์ ระหว่าง ๑๓ - ๑๕ เม.ย. ๖๑ (พิธีเปิด ๑๓ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ลาน Hard Rock Cafe) ประกอบด้วย ขบวนแห่ สรงน้ำพระประจำวันเกิด การแสดงทางวัฒนธรรมและการกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงต่างๆ
          ๒. งานประเพณีสงกรานต์ "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ระหว่าง ๑๒ – ๑๕ เม.ย. ๖๑ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (พิธีเปิด ๑๓ เม.ย. เวลา ๑๔.๐๐ น.) ประกอบด้วย การสรงน้ำ-สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด นิทรรศการคุณค่าประเพณีสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวง และคณะทูตานุทูต ชมการสาธิตกวนกาละแม/ข้าวเหนียวแดง ประเพณีกิน ๔ ถ้วย การทำข้าวแช่ การทำน้ำอบไทย การทำมะม่วงน้ำปลาหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง ชมการแสดงทางวัฒนธรรม รำวงย้อนยุค และการละเล่นไทยต่างๆ
          ๓. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายและจังหวัดจัดงานสงกรานต์อาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ ในจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประเพณีสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ กำหนดจัดใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เลย ระนอง บุรีรัมย์ สระแก้ว เชียงราย สุรินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา และ ศรีสะเกษ
          ๔. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๐ จังหวัด จัดการแสดงพื้นบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้ได้รับความนิยมและเป็นสื่อในการสร้างความบันเทิงในช่วงเทศกาล
 
          และขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนุกกับกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายแต่งกายชุดไทยย้อนยุคในเทศกาลสงกรานต์จากทั่วประเทศ ชิงโล่รางวัลนายกรัฐมนตรี ๑๐ โล่ พร้อมเงินรางวัลร่วมแปดหมื่นบาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งภาพเข้าประกวดได้ที่ แฟนเพจ : ประเพณีสงกรานต์ 2561) สำหรับผู้ที่แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่นเข้าร่วมงานสงกรานต์ ณ สยามสแควร์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๖๑ จะได้รับเกียรติบัตรที่ระลึกวันละ ๓๐๐ คน อีกด้วย
 
          นอกจากนั้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ คือ หนังสือประเพณีสงกรานต์ ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงวันปีใหม่ไทย สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์ ดาวโหลดได้ที่ www.culture.go.th
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)