กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดประสบการณ์งานศิลป์ระดับโลก โดยศิลปินแห่งชาติและนานาชาติ

วันที่ 16 ก.พ. 2561

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จุดประกายงานศิลป์ให้เด็ก เยาวชน ศิลปินรุ่นใหม่ สัมผัสประสบการณ์งานศิลปะระดับโลก โดยศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ยกเว้นวันจันทร์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
 
          (๑๖ ก.พ. ๖๑) นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกล่าวว่า โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล กิจกรรม : นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันนี้ ได้รับเกียรติจากฐาปนันดรศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์และศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการนำผลงานอันทรงคุณค่า มาร่วมจัดแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินแห่งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และปรัชญาในการทำงานศิลปะสู่สาธารณชน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าชม จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านศิลปะและพัฒนาทักษะ ตลอดจนเป็นการสร้างโลกทัศน์ให้แก่บุคลากรทางด้านศิลปกรรมของไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและยุคสมัยต่อไป
 
          ด้าน นายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่านิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ นี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาศิลปกรรมไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Thai Art Council USA) และสมาคม LA Artcore ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การสร้างสรรค์งานศิลป์ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์ ปรัชญาในการทำงานศิลปะระหว่างศิลปินแห่งชาติ และศิลปินนานาชาติ สู่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป
 
          งานนิทรรศการในครั้งนี้ ประกอบด้วยผลงานจิตกรรม งานสื่อผสม จำนวน ๓๓ ชิ้น สร้างสรรค์โดยนายชวน หลีกภัย ฐาปนันดรศิลปิน พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติของประเทศไทย จำนวน ๘ คน ได้แก่ นายกมล ทัศนาญชลี, นายทวี รัชนีกร, ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง, นายธงชัย รักปทุม, ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี และนายปัญญา วิจินธนสาร และยังมีผลงานของนายถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ ร่วมกับศิลปินนานาชาติ จากสมาคม LA Artcore ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๑๐ คน ได้แก่ Anna Friesen, Boon Yen Cho, Edem Elesh, Gary Kious, James Finnegan, Josh Friedman, Jung Yeun Shin, Kaoru Mansour, Kathy Sook Kim and Lore Eckelberry นำมาให้ชมในงานนี้ด้วย
 
          นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา และองค์กรทางศิลปะ ในการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้การสร้างสรรค์งานศิลป์ระหว่างศิลปินนานาชาติ จากสมาคม LA Artcore ประเทศสหรัฐอเมริกา ศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทย อาทิ ที่ ศูนย์การรู้วัฒนธรรมอันดามัน เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๑๗-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต่อด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ และหอศิลป์ Art Mill จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๑-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จากนั้น คณะศิลปินแห่งชาติของไทย จะเดินทางไปจัดแสดงผลงานที่หอศิลป์ LA Artcore เมือง Los Angeles ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)