กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จับมือ บมจ.อสมท รณรงค์ใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๖ พรรษา

วันที่ 18 ม.ค. 2561

          เนื่องในโอกาสมหามงคล ๘๖ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บมจ.อสมท จัดกิจกรรมรณรงค์การใส่ชุดไทย เอกลักษณ์ ๔ ภาค สืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนนิยมใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน นำร่องผ่านรายการข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ MCOT HD
 
          วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ในการแถลงข่าว ณ ลานสระน้ำ กระทรวงวัฒนธรรม นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ถวาย พระราชสมัญญา "อัคราภิรักษศิลปิน”อันมีความหมายว่า ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่ทรงเป็นผู้สร้างสรรค์ ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม ปรับปรุงคุณภาพและเผยแพร่ผ้าไทย งานประณีตศิลป์ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ฟื้นคืนมา เป็นการพลิกฟื้นรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยที่อาจสูญหายไป เนื่องจากการหลั่งไหลเทคโนโลยีและความนิยมต่อวัฒนธรรมตะวันตก ทำให้ชาวไทยละเลยมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า จึงได้มีการอนุรักษ์ลายผ้าโบราณที่เกือบสูญหายไป นับเป็นความภาคภูมิใจ ความซาบซึ้งของคนไทย และความชื่นชมยกย่องจากชาวโลกได้เป็นอย่างดีเยี่ยมในน้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
 
          นางฉวีรัตน์ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "อนุรักษ์ผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙” เพื่อร่วมอนุรักษ์ และส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ผ้าไทย ผลักดันผ้าไทยร่วมสมัยสู่สากล อันเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา ด้านสิ่งทอของไทย ด้วยการนำเสนอผ่านทางรายการ คับข่าวครบประเด็น ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ MCOT HHHD ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา ๒๑.๕๕ น. ถึง เวลา ๒๓.๐๐ น. ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมุ่งหวังจะให้ประชาชนชาวไทย จะได้ร่วมกันสืบสาน ปลูกฝังจิตสำนึก เสริมสร้างค่านิยมการอนุรักษ์ผ้าไทย ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป
 
          ด้านนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมทกล่าวว่า "บมจ.อสมท เป็นสถานีโทรทัศน์ช่องแรกที่ร่วมรณรงค์ โดยเริ่มจาก สำนักข่าวไทย ร่วมรณรงค์ให้ผู้ประกาศข่าวใส่ชุดที่ทำจากผ้าไทย จากทุกภาคของประเทศไทย ในทุกเทศกาล ซึ่งเราจะสามารถเห็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ความงดงามที่แตกต่างของผ้าไทย เพื่อสืบสานสมบัติอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป”
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)