กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ “ตามรอยพระราชา”

วันที่ 13 ม.ค. 2561

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ส่งเสริมให้เด็กไทยสนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้หลักการทรงงาน ตามรอยศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ปลูกฝังเด็กไทยรู้เท่าทันเทคโนโลยี สืบสานงานศิลปวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
          (๑๓ ม.ค. ๖๑) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยวธ. จัดงานมุ่งส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นคนดีของชาติ ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย และประเพณีอันดีงามของชาติ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
 
          โดยเด็กๆ และเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้สนุกสนานพร้อมเรียนรู้กับกิจกรรมฐานศิลปวัฒนธรรม "ตามรอยพระราชา” เรียนรู้หลักการทรงงานถึง ๑๘ ฐาน อาทิ ๑ ฐานทำให้ง่าย : การประกอบภาพ จิ๊กซอว์ ๒ ฐานไม่ติดตำรา : สอนการเชิดและประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทย ๓ ฐานการพึ่งตนเอง : สาธิตการละเล่นของเด็กไทย ๔ ฐานภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ : ศึกษาข้อมูลหอไทยนิทัศน์ ๕ ฐานปลูกป่าในใจคน : ปลูกใจคนด้วยการอ่าน ๖ ฐานแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ : สภว. สร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี ๗ ฐานความเพียร : การวาดภาพ ระบายสี การ์ตูน เรื่องพระมหาชนก ๘ ฐานระเบิดจากภายใน : การแสดงพลังความสามารถของตนเอง ๙ ฐานพออยู่พอกิน จัดแสดงโชว์อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทย เป็นต้น
 
          และได้ชื่นชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยของพันธมิตรสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน และชมรมเยาวชนรักศิลป์ การอ่านทำนองเสนาะ "ตามรอยพระราชา” โดยนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงการเติมเต็มรักฯ ท่องแล้วเท่ และยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กประพฤติดีมีค่านิยม (จำนวน ๗๗ คน) ส่วนในหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
          นอกจากนี้ ในส่วนเวทีลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย น้องๆ จะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมนันทนาการ "ตามรอยพระราชา” เช่น การแสดงดนตรีไทย-นาฏศิลป์พื้นบ้าน โดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะชมรมหุ่นละครเล็กเยาวชน (โจหลุยส์) การแสดงหุ่นกระบอกไทย คณะบ้านตุ๊กตุ่น การแสดงโนราเด็ก คณะวัดราชาธิวาส และการแสดงโขน โดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน และเด็กๆ ยังได้ชิมความอร่อยจากขนมไทยและสร้างสรรค์งานหัตกรรม เช่น ขนมครกโบราณ ขนมเบื้องโบราณ ขนมโตเกียวโบราณ ลูกชิ้นโบราณ ไอศกรีมสมุนไพร การทำของเล่นเด็กไทย และการประดิษฐ์ลูกโป่งแฟนซี พร้อมรับของรางวัลติดมือกับบ้านกันทุกคน
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)