กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ ผู้ซื้อพบผู้ขายสินค้าทางวัฒนธรรมกว่า ๕๐๐ รายการ เชิญชวนคนไทยมอบสินค้าวัฒนธรรม-หนังสือเป็นของขวัญปีใหม่-ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนโชว์ ๖ เทคโนโลยีเข้าถึงข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ขานรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐

วันที่ 20 ธ.ค. 2560

          วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ทำเนียบรัฐบาล นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และกรมศิลปากร (ศก.) ให้การต้อนรับและนำพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเพื่อให้การส่งเสริมงานวัฒนธรรมมิติต่างๆ และการให้บริการงานวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ ตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ Smart Museum ระบบนำชมและศึกษาข้อมูลของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและติดตั้งระบบQR และ AR Code ในการนำชมและแสดงข้อมูลโบราณวัตถุชิ้นสำคัญๆ ในพิพิธภัณฑ์
 
          นายวีระ กล่าวว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขณะนี้ได้จัดทำโครงการรวบรวมสินค้าทางวัฒนธรรมออนไลน์ หรือ ตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ ภายใต้ชื่อ culturemarket.net เน้นเป็นช่องส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ จากทุกภูมิภาคของไทย โดยใช้พลังประชารัฐ อำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อและผู้บริโภค ผู้ขายหรือชุมชนเจ้าของสินค้าทางวัฒนธรรม มาติดต่อ สื่อสารกันผ่านระบบออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาล ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากรากฐานวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรม สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่น สำหรับ ตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ ขณะนี้จัดแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดต่างๆ ใน ๒ หมวดหมู่ใหญ่ ช่วงเริ่มต้นมีมากกว่า ๕๐๐ รายการ ประกอบด้วย ๑.สินค้าตามภาค ๖ ภูมิภาคและกทม. และ ๒.สินค้าตามหมวด ได้แก่ หัตถกรรม อาหาร ผ้า-เครื่องแต่งกาย งานหัตถศิลป์ และ ศิลปะการแสดง ซึ่งสินค้าแต่ละรายการจะมีคำบรรยายรายละเอียดของสินค้า สรรพคุณ พร้อมภาพประกอบที่สวยงามชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีสินค้าแนะนำ สินค้าที่น่าสนใจและมีความโดดเด่น พร้อมช่องทางการติดต่อกับชุมชนและร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เฟสบุ๊ก ไลน์ เพื่อให้ติดต่อซื้อขายได้โดยตรง
 
          ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน ส่งความสุขให้กันด้วยการมอบกระเช้าสินค้าทางวัฒนธรรมให้ของขวัญอันทรงคุณค่าเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่สามารถเข้าไปเลือกชมและติดต่อกับผู้ขายได้ทาง www.culturemarket.net และกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังร่วมมือกับสำนักพิมพ์ชั้นนำ อาทิ มติชน นานมีบุ๊คส์ แปลนฟอร์คิดส์ ฯลฯ จัดกระเช้าหนังสือในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลพิเศษต่างๆ ภายใต้แนวคิด "หนังสือคือของขวัญ ให้ได้ทุกวันทุกโอกาส" เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย มอบหนังสือเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักในโอกาสปีใหม่นี้ และในโอกาสพิเศษต่างๆ เพราะการให้หนังสือคือการให้ปัญญา จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้ กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน
 
          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสินค้าทางวัฒนธรรม ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ ขอเชิญชวนชุมชนและผู้ประกอบการ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการแหล่งรวมสินค้าทางวัฒนธรรมออนไลน์ เพื่อโฆษณาสินค้าให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสเลือกซื้อและอุดหนุนสินค้าของคนไทย เพื่อคนไทย สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๑๔๒๔ หรือ e-mail : emarket@culture.mail.go.th
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)