กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 27 พ.ย. 2560

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางมาตรการกลไกในการป้องกันการรับสินบนกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมายมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกว่า ๓๐๐ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)