กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดตัว “ต้นจามจุรี ยักษ์” อายุกว่า ๑๐๐ ปี สานต่อวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม-สร้างวัฒนธรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 30 พ.ย. 2560

          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้รวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์หนังสือ "รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวบรวมข้อมูลต้นไม้ที่มีความสำคัญจากทั่วประเทศกว่า ๕๐๐ ต้นและคัดเลือกให้เหลือ ๖๕ ต้น เพื่อประกาศเป็นต้นไม้ที่สำคัญของแผ่นดินและแสดงให้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมความรักและความศรัทธาของคนทั้งชาติ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็นเหมือนร่มไม้ใหญ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขได้ภายใต้ร่มพระบารมี รวมทั้งความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับต้นไม้ในสถานที่ต่างๆ จากทุกภูมิภาคจำนวน ๖๕ ต้น
 
           ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เปิดตัวโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี "จามจุรี อลังการ” ต้นจามจุรี ยักษ์ ที่อายุกว่า ๑๐๐ ปี ซึ่งเป็นต้นไม้สำคัญจาก ๖๕ ต้นที่ได้รับคัดเลือกและรวบรวมอยู่ในรุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี และเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ทรงคุณค่าและสามารถนำมาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีร่วมงาน
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีต้นไม้ที่ทรงคุณของชาติ คือ "ต้นจามจุรี” ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งมีอายุมากกว่า ๑๐๐ปี นับเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสามารถที่จะนำเอกลักษณ์ความโดดเด่นของต้นจามจุรีไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดกาญจนบุรีมากยิ่งขึ้นการจัดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี "จามจุรี อลังการ” จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดตัวต้นไม้ ๑ ใน ๖๕ ต้น และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเป็นมาเป็นไปของประวัติศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จัก แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพลัง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน และยังสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นที่มีมาในอดีต กับปัจจุบัน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย
 
           สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเคลื่อนที่ต้นไม้ที่ทรงคุณค่า การสาธิตอาหารที่มีอายุเก่าแก่ในจังหวัดกาญจนบุรี การออกร้านจำหน่ายและสาธิต และบริการทางวัฒนธรรม ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนต้นแบบ ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีเสวนา เรื่อง จามจุรี มรดกของแผ่นดิน ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์อ.ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ พันเอก อำนาจ จังพานิช ผอ.กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก และนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีปิดท้ายด้วยการแสดงขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงโดย อิสพงศ์ ดอกยอ และน้องๆจากโรงเรียนเทพมงคลรังสี
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)