กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ สันต์ สารากรบริรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๗

วันที่ 24 พ.ย. 2560

          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า นายสันต์ สารากรบริรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยอาการปอดติดเชื้อ สิริรวมอายุ ๘๓ ปี สำหรับการบำเพ็ญกุศลนั้น มีกำหนดการรดน้ำศพวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ซึ่งมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ศาลา ๖ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ และจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา ๑๐๐ วัน โดยสวธ.จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป
 
          นางพิมพ์รวี กล่าวต่อว่า นอกจากสวธ.จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ แล้ว จะมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 
          ประวัติโดยสังเขป
          นายสันต์ สารากรบริรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๗ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๔๗๗ ที่กรุงเทพฯ เป็นศิลปินคนสำคัญที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านจิตรกรรมและศิลปะภาพพิมพ์ งานวาดเส้น และงานประติมากรรม ฯลฯ ท่านเป็นอาจารย์ สอนวิชาศิลปะ จากนั้น ได้ลาออกจากราชการเพื่อดำเนินชีวิตเป็นศิลปินอิสระ สร้างสรรค์ผลงานอย่างจริงจัง โดยพัฒนางานศิลปะด้วยตนเองตามลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึกที่มีพลังฉับไว ผลงานมีสีสันสดใส สวยงามและมีชีวิต ให้คุณค่าทางสุนรียะแก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก ซึ่งได้จัดการแสดงผลงานเดี่ยวและร่วมการแสดงด้านศิลปกรรมที่ทรงคุณค่า เป็นที่ยอมรับทั่งในประเทศและต่างประเทศ โดยท่านมีความมุ่งมั่นและมั่นคงใน การสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า ๕๐ ปี
 
          นายสันต์ สารากรบริรักษ์ ยังคงมุ่งสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ยังได้ทำคุณประโยชน์แก่สาธารณชนด้วยการอุทิศแรงกายและความสามารถสร้างงานศิลปะทั้งด้านจิตรกรรม และประติมากรรมให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดบ้านพักเป็นสตูดิโอแสดงผลงาน แหล่งเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจเข้าชม และศึกษาหาความรู้อีกด้วย นับเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศที่ทรงคุณค่ายิ่ง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๗
 
          ผู้ที่จะไปร่วมแสดงความอาลัยแด่ศิลปินแห่งชาติ ติดต่อเพิ่มเติมได้กับ คุณภมร ๐๘ ๕๓๓๔ ๙๙๕๖ (บุตรชาย)/ คุณศรันยา ๐๘ ๒๗๙๓ ๑๕๒๓ (บุตรสาว)
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)