กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ประกาศผลการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 23 พ.ย. 2560
 
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนมาต่อยอด สร้างสรรค์ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และการทำตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยที่ประชุมมีมติคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ แห่ง
 
          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๐๕
 

         ดูรายชื่อได้ที่ ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)