กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เชิญชวนประชาชนชมการแสดงอุปรากรจีนชุดพิเศษ"ทวยเทพเทิดไท้องค์ราชันย์" เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙

วันที่ 23 พ.ย. 2560

          วธ.นำทัพนักแสดงงิ้วชั้นนำจากประเทศจีนบินมาร่วมแสดงกับดารางิ้วชื่อดังของไทยในการแสดงอุปรากรจีนชุดพิเศษยิ่งใหญ่ครบเครื่อง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ณ เวทีกลาง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 
          (๒๒ พ.ย. ๖๐ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เตรียมจัดการแสดงอุปรากรจีน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมในระหว่างการจัดนิทรรศการงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. ณ เวทีกลาง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
          นายวีระ กล่าวต่อว่า การแสดงงิ้วในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวกันของนักแสดงอุปรากรจีนชั้นนำจำนวนมากถึง ๘๙ คน บางส่วนเป็นนักแสดงงิ้วที่มีชื่อเสียงเดินทางมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมใจกันมาร่วมแสดงเพื่อแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเป็นการเผยแพร่ศิลปะการแสดงที่มีคุณค่าที่นับวันจะหาชมได้ยาก เป็นหนึ่ง
 
          ในการแสดงพื้นบ้านที่กระทรวงวัฒนธรรม สนับสนุนส่งเสริมให้มีเวทีในการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะการแสดงนี้ ให้รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้ให้แก่ศิลปินนักแสดง เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และร่วมกันสืบสานศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าต่อไป ในการแถลงข่าว นายกสมาคมอุปรากรจีน และนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนพพล โกมารชุน นักแสดงชาวไทยชื่อดังผู้แทนคนไทยเชื้อสายจีน ร่วมด้วย นางสาวปรียานุช ปานประดับ ตัวแทนนักแสดง(นักดนตรีร่วมแสดง) พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงอุปรากรจีน มาร่วมให้ข้อมูลการแสดงในครั้งนี้
 
          ด้าน นายแสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมอุปรากรจีน และนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม เห็นความสำคัญของการแสดงอุปรากรจีน จึงมีนโยบายให้จัดตั้งสมาคมอุปรากรจีนขึ้น เพื่อให้มีการส่งเสริม สนับสนุนศิลปะและศิลปินแขนงนี้ ให้มีการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้ศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าแขนงนี้ดำรงคงอยู่ ไม่ให้สูญหายและให้มีการส่งเสริมวิจัยอนุรักษ์และฟื้นฟู ปกป้อง คุ้มครอง รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อให้การแสดงงิ้วทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค ๔.๐ ตลอดจนให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในการพัฒนาบทบาทของศิลปินอุปรากรจีนให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณะชนทั่วไป ให้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดแก่ศิลปิน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ให้มีการส่งเสริมงานการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) ให้มีความเข้มแข็ง และดำรงอยู่คู่วัฒนธรรมไทยสืบไป
 
          การแสดงอุปรากรจีนชุดพิเศษนี้ ประกอบด้วย ๒ ชุดการแสดงใหญ่ครบเครื่อง ได้แก่ การแสดงงิ้วชุด "ทวยเทพเทิดไท้องค์ราชันย์" และ การแสดงอุปรากรจีน(งิ้ว) แต้จิ๋วประยุกต์เทิดพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี เรื่อง "แผ่นดินของพ่อ" เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม เปรียบเสมือนพระองค์เป็นเทพเจ้า ที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ ดังเป็นที่ประจักษ์ชัดจากพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาประเทศนับพันโครงการ พระองค์ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยความรัก ความเมตตา ทรงเป็นสมมุติเทพที่สมบูรณ์ที่สุดที่จุติลงมายังโลกมนุษย์
 
          นอกจากจะได้ชมการแสดงอุปรากรจีนในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน นี้แล้ว ในช่วงงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้าชมการแสดงพื้นบ้าน การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีต่างๆ โทร.สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)